User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

logo project polonia

Project Polonia – „Uwierz w siebie. Spełniaj swoje marzenia”.

Project Polonia jest stowarzyszeniem pracowników i absolwentów wyższych uczelni w Wielkiej Brytanii. Organizacja oferuje pomoc Polakom pragnącym studiować w UK. Celem stowarzyszenia jest promowanie wyższej edukacji i zbudowanie

silnej i wysoko wykształconej Polonii, która będzie miała szeroki wpływ na rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Pragniemy również wzbudzić w Polonii zamieszkujacej tereny UK poczucie własnej wartości i dumy z bycia Polakiem. Zaniżenie poczucia własnej wartości i wyzbywanie się tożsamosci narodowej stało się poważnym problemem naszej emigracji i jest najczęstszą przyczyną podejmowania pracy poniżej posiadanych kwalifikacji.

spotkaniepoloniaNasza organizacja działa charytatywnie. Organizujemy szereg spotkań informacyjnych, na których Polonia zamieszkująca teren północno-zachodniej Anglii może dowiedzieć się o strukturze wyższej edukacji w Anglii, opłatach za studia i szerokich możliwościach dofinansowania oraz jak aplikować o studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Warsztaty mają formę 90 minutowych wykładów, na których przekazujemy wszelkie możliwe informacje dotyczące aplikacji na studia przez system online UCAS, aplikowanie o wsparcie finansowe, pożyczki studenckie i stypendia, a także pokazujemy jak wiele możliwości mają studenci na angielskich uczelniach. Na każde spotkanie zapraszamy Polaków, którzy studiują lub ukoǹczyli studia w UK. Opowiadają oni o swoich doświadczeniach zdobytych w czasie studiów i możliwościach jakie się przed nimi otworzyły po zdobyciu dyplomu wyższej uczelni. Koǹcowym etapem spotkania jest otwarta dyskusja i odpowiedź na wszelkie pytania ze strony uczestników.
Projekt Polonia posiada szerokie wsparcie Konsulatu Generalnego RP w Manchester, gdzie odbywaja się warsztaty i spotkania.
Kolejnym krokiem naszego projektu jest rozszerzenie działalności i zorganizowanie warsztatów w większych miastach uniwersyteckich takich jak Liverpool, Leeds, Newcastle, Nottingham, Sheffield.

Poważnym problemem polskiej emigraji jest podejmowanie bardzo nisko płatnych prac dużo poniżej kwalifikacji. Bardzo wysoki procent Polonii, przybyłej do UK po 2004 roku posiada wyższe wyksztalcenie zdobyte w Polsce, którego zupełnie nie wykorzystuje lub nie wie jak wykorzystać. Smutnym faktem jest, że przylgnęła do nas etykieta taniej siły roboczej, ktorą mamy nadzieje przełamać poprzez działania naszej organizacji i uświadomienie Polonii jak wielką wartościa jest edukacja.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się wiecej lub uczestniczyć w naszych spotkaniach i warsztatach odwiedź naszą stronę www.studiawuk.co.uk.

Wszelkie pytania dotyczące edukacji wyższej w UK należy kierować pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..