User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Być może pachnie komunizmem, ale to porównanie pasujące do sytuacji której jesteśmy świadkami. Sytuacji, w której Europa Zachodnia pogrąża się, i to za sprawą własnych rządów. Dzięki finansom pochodzącym z ciągle rosnącego w siłę imperium izraelskiego, zarządzający tzw. Zachodem, w tym Ameryką, działają na szkodę swoich państw.
Na naszych oczach stopniowo rozkręca się chaos, który może rozwinąć się do kategorii konfliktu noszącego nazwę : regularna wojna.
Wiem, wiem, pachnie komunizmem, ale takie jest porównanie pasujące do sytuacji której jesteśmy świadkami. Sytuacji, w której Europa Zachodnia pogrąża się, i to za sprawą własnych rządów. Dzięki finansom pochodzącym z ciągle rosnącego w siłę imperium izraelskiego, zarządzający tzw. Zachodem, w tym Ameryką, działają na szkodę swoich państw.
Na naszych oczach stopniowo rozkręca się chaos, który może rozwinąć się do kategorii konfliktu noszącego nazwę : regularna wojna. Państwa Arabskie, mimo posiadania potężnych środków nie są zainteresowane przyjmowaniem muzułmańskich emigrantów, mimo że ludzie szturmujący 
Europę są ich braćmi w wierze.
Najzamożniejsi tego świata twierdzą, że stanowią oni zagrożenie.
Natomiast jak widać umowa/a według niektórych zmowa/ państw zachodnich jest tak silna, że nawet jeśli pogrążą się one w wojnie domowej, to gotowe są przyjąć stanowisko, że właściwie nic się nie dzieje, a jedyne co nęka Europę to wzrastający problem islamofobii.
W tym samym czasie Kraje Wyszehradzkie konsekwentnie tworzą sojusz, oparty na prawdzie, i wierze w lepsze, bezpieczne państwo, oraz powoli realizują koncepcję proponowaną jeszcze przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Nasuwają się więc pytania:
dlaczego Zachód piętnuje akurat Polskę za opór w sprawie emigrantów?, oraz dlaczego nie krytykuje np. Arabii Saudyjskiej, czy Egiptu?proletariusze wszystkich krajow aczcie sie
Być może dlatego, że Kraje Arabskie jasno wyraziły swoje stanowisko w tej sprawie?!
Dlaczego, więc i Polska, w której jest wysokie bezrobocie, i ciągle niedożywione dzieci na wschodzie kraju, nie wyrazi jasno swojego sprzeciwu?
Prawdopodobnie cały ten kryzys został sztucznie wywołany, po to żeby doszło do tego co teraz się dzieje.
Czyli z jednej strony chaos w chrześcijańskiej Europie, a z drugiej z drugiej oczyszczanie z niebezpiecznego elementu terenów pod przyszłe państwo Izrael?
Dzięki temu że braterskie Węgry jako pierwsze sprzeciwiły się mainstreamowi i mimo, że niestety p.E. Kopacz nie potrafiła się oprzeć A. Marcel, to dzieją się cuda. Bo czy to nie cud, że Polska w odpowiednim /bo być może ostatnim?/ momencie przebudziła się i daje pełne poparcie Blokowi Wschodniemu?
Chociaż nie bardzo lubimy Putina,to jednak to właśnie On rozprawia się z ISIS, mimo, że nie leży to w interesach USA. Dlatego bliżej nam Rosji niż brata z za Oceanu, który i tak nie ma żadnego interesu w Polsce.
Wychodzi więc na to, że jak zwykle jest to konflikt między najpotężniejszymi tego świata.
Kluczem w sprawie jest jednak odpowiedz na pytanie: kto im sprzedaje broń?
No cóż,-to pytanie musi pozostać retorycznym, tak samo jak to: kto szkoli żołnierzy?
Zwykli proletariusze mają jednak prawo wiedzieć, że dzięki polityce USA Polska zobowiązana była do zapłaty kolosalnych odszkodowań za więzienia o których informował śp. Andrzej Lepper.
Prawdopodobnie właśnie z powodu swojej wnikliwości i wiedzy został przez media zrobiony niepoczytalnym, a następnie padł ofiarą seryjnego samobójcy.
Niestety naród po raz kolejny uwierzył mainstreamowi.
Prawda jest jednak taka, że oficjalne media tego świata, w większości są zakłamane.
Ostatnio w ich głównym planie programowym propaguje się multi-kulti.
Być może to nawet dobrze?!, ...jednak są pewne granice, których nie wolno przekraczać, a o których rządzący Europą zapomnieli.
Niestety, tak to już jest, że pieniądz zdecydowanie otumania i rozum i pamięć!, a czasami wchłania jedno i drugie!
Wychodzi na to, że bycie proletariuszem pozwala być zdrowym na ciele i umyśle i co najważniejsze na duchu.
Tak, więc po raz kolejny Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!, i to ponad wszelkimi sojuszami i uniami.
Proletariusze wszystkich krajów łączcie się przez samodzielne myślenie i zdrowego ducha- nade wszystko!