Prawo Claire czyli Projekt Ujawniania Przemocy Domowej został ogłoszony  w UK w 2012 roku. Prawo to nazwane zostało Prawem Claire, od imienia kobiety,

W roku 2008 Polska zajęła czwarte miejsce na świecie pod względem procentowego udziału osób, które ukończyły studia.
I w tym roku procentowo najwięcej osób na Ziemi uzyskało tytuł magistra – wynika z raportu OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej) o szkolnictwie wyższym, przedstawiającego Dane sprzed 4 lat.
W roku 2012 Polska znalazła się w pierwszej piątce najlepiej wykształconych krajów w Europie za Litwą, Czechami I Słowacją (Eurostat, 2012).

Jobseeker’s Allowance

Jest to zasiłek dla osób powyżej 18 roku życia, poszukujących pracy lub które pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo. Aby go otrzymywać należy aktywnie poszukiwać pracy (zazwyczaj oznacza to uczęszczanie na spotkania w Job Centre, co dwa tygodnie). Zasiłek przysługuje nam przez 182 dni.

Council Tax Benefit (CTB)

Jest to zniżka dotycząca Council Tax (lokalnego podatku), która jest przyznawana przez lokalny samorząd (Council).

Housing Benefit

Jest to zasiłek dla osób o niskich dochodach, pomagający w pokryciu kosztów wynajmu mieszkania. Przyznawany jest on przez lokalny samorząd (local council), a jego wysokość uzależniona jest od indywidualnych warunków finansowych.

Jest to zasiłek przysługujący osobom w wieku od 16 do 59 roku życia, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin (np. z przyczyn zdrowotnych). Dotyczy to osób, których dochody nie pozwalają na utrzymanie się.
By otrzymywać zasiłek należy spełniać co najmniej jeden z warunków: