Pamięć o „Wyklętych”- 1 Marca

Dzień 1-go marca to Narodowy dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”.
Po trwających całe lata staraniach obecnie Dzień 1 Marca jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. 
USTANOWIENIE ŚWIĘTA JEST WYRAZEM HOŁDU DLA ŻOŁNIERZY DRUGIEJ KONSPIRACJI ZA ŚWIADECTWO MĘSTWA, NIEZŁOMNEJ POSTAWY PATRIOTYCZNEJ I PRZYWIĄZANIA DO TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH, ZA KREW PRZELANĄ W OBRONIE OJCZYZNY. 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” TO TAKŻE WYRAZ HOŁDU LICZNYM SPOŁECZNOŚCIOM LOKALNYM, KTÓRYCH PATRIOTYZM I STAŁA GOTOWOŚĆ OFIAR NA RZECZ IDEI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ POZWOLIŁY NA KONTYNUACJĘ OPORU PRZEZ DŁUGIE LATA.
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie uchwalenia nowego święta została podjęta w 2010 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Po Tragedii Smoleńskiej i śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Komorowski wprawdzie podtrzymał projekt, ale uchwalenie przeciągało się. Ostatecznie na początku 2011 roku Fundacja „Polska się upomni”, organizacje kombatanckie i Jan Żaryn podpisały Porozumienie na rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy Wyklętych, stawiające sobie za główny cel wspieranie ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych świętem państwowym.
Wcześniej, bo w 2009 roku, organizacje kombatanckie skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, które reprezentowało takie organizacje jak:Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, poparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1-go marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.
Współcześnie jest to wielkie święto państwowe i na terenie całej Polski odbywają się tego dnia uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *