Życzenia dla czytelników

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE NAM POWSTAŁ!

-ALLELUJA!

W tym 2020 roku, przychodzi nam przeżywać Wielkanoc w czasie pandemii.

Z uwagi na panujące zagrożenie i wynikające z niego okoliczności, ta Wielkanoc jest i będzie całkowicie inna niż zwykle. Będzie zdecydowanie inaczej niż normalnie corocznie celebrowana.

Myślę, że to jest czas szczególnej próby dla nas wszystkich wierzących.

Czas podwójnej, albo nawet wielkokrotnie głębszej refleksji niż zazwyczaj.

Nie będziemy się odwiedzać, nie będziemy chodzić do kościołów ani wspólnot. Nie będziemy, jak co roku razem, gromadnie, wspólnie celebrować Zmartwychwstania Pańskiego.

Mimo to, jeśli tylko naprawdę będziemy tego mocno pragnęli, Jezus Chrystus ponownie zmartwychwstanie w naszych sercach. W realnej rzeczywistości syn Boga Jedynego, Jezus Chrystus dawno zmartwychwstał i żyje, a te piękne i radosne w swojej istocie i obietnicy święta mają nam tylko o tym fakcie, po raz kolejny przypomnieć.

Poniżej zamieszczam fragment cytatu z Jana Pawła II, który w tym tygodniu dostałam w liście od duszpasterza Polonii ks. Jana Wojczyńskiego:

Chrześcijanie powinni dołożyć starań, by z większą mocą dawać świadectwo o obecności Boga w świecie. Nie lękajmy się mówić o Bogu i z dumą nosić znaki wiary…”.

Myślę, że dzisiaj, w czasie pandemi, kiedy jutro jest wielką niewiadomą i niepewnością, ten fragment ma szczególne znaczenie i powinien być dla nas wierzących ważną wskazówką. Najlepszy znak wiary to nasza postawa.

Nie lękajmy się więc, dajmy swoim życiem i postawą wobec panującej sytuacji, świadectwo o obecności Boga w świecie, i cieszmy się z danej nam pragnącym życia z Bogiem obietnicy zmartwychwstania.

W końcu wierzyć to przede wszystkim ufać!

Mimo okoliczności RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY DLA WSZYSTKICH!, -WIERZĄCYCH, POSZUKUJĄCYCH I DLA WĄTPIĄCYCH. ALLELUJA!!!

Przesyłam także serdecznie podziękowania dla ks Jana Wojczyńskiego.

—Praca artystyczna i zdjęcie Malwina Dudzic—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *